Główni architekci

Anna Maląg
 • 1976r. - Dyplom w Instytucie Architektury i Urbanistyki Politechniki Gdańskiej
 • Temat pracy dyplomowej - „Teatr Eksperymentalny w Gdańsku” (dyplom honorowy PG). Promotor Józef Chmiel
 • 1980r. - Dyplom Akademii Sztuk Pięknych - Wydz. Architektury Wnętrz w Warszawie
 • Temat pracy dyplomowej - Wnętrza salonu Polskich Nagrań w Warszawie.
 • 1988 - uzyskanie Uprawnień Budowlanych nr ST – 390/88.
 • 1994 - właściciel firmy „MAAG” specjalizującej się w projektowaniu obiektów kultury.
 • 1987 - członek Polskiego Centrum Międzynarodowej Organizacji Scenografów, Techników i Architektów Teatru (OISTAT).
 • 1989 - Udział w organizacji wystawy „Zanikające Zawody w Teatrze” podczas VIII Międzynarodowego Kongresu OISTAT w Warszawie.
 • 1990 - udział w organizacji Seminarium OISTAT „Człowiek Niepełnosprawny w Obiektach Kultury” w Katowicach. Uczestnictwo w pracach zespołu przygotowującego poprawkę do Prawa Budowlanego uwzględniającą potrzeby osób niepełnosprawnych w obiektach kultury.
 • 2001 - komisarz wystawy projektów i realizacji architektury teatralnej w Polsce podczas Sympozjum OISTAT „Dźwięk obraz i światło w widowisku” w Teatrze Wielkim w Warszawie.
 • 1978 - członek Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP)
 • 1980 - członek Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP)
 • 2002 - członek „Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów – nr MA-0498
Marta Maląg
 • 1995 -1999 - XXXIV Liceum Ogólnokształcące im. Miguela de Cervantesa - klasa o profilu plastycznym
 • Wrzesień 2006 r. - obrona dyplomu magisterskiego na Wydział Architektury i Urbanistyki Politechniki Śląskiej (studia dzienne)
 • zakończona uzyskaniem tytułu mgr inż. arch.
 • Lipiec 2005r. - Lipiec 2009r. - Praca oraz praktyka zawodowa w biurze architektonicznym „MAAG S.C.”
 • Wrzesień 2009r. - Czerwiec 2010r. - Praktyka zawodowa w firmie budowlanej „INSTAL BIAŁYSTOK S.A.”
 • Listopad 2010r. - Marzec 2011r. - Praktyka zawodowa w firmie konserwacji zabytków „TRANSFER ART-SYSTEM”
 • Lipiec 2010r. - Listopad 2010r., Marzec 2011 r. - Grudzień 2011r. - Praca w biurze architektonicznym „MAAG S.C.”
 • od Stycznia 2012r. - firma „mm.studio”

 Współpraca:

Akustycy

Ewa Więckowska Kosmala
Magda Czechowska

Technolog sceny

Zbigniew Kośka

 


Zakres działalności

projekty architektoniczno-budowlane
projekty wnętrz, mebli użytkowych
projekty akustyki wnętrz
projekty technologii teatralnych
wizualizacje
nadzory autorskie
uzgadnianie i zatwierdzanie dokumentacji technicznej

Rodzaje inwestycji

obiekty użyteczności publicznej – teatry, kina, domy kultury
obiekty biurowe i przemysłowe
obiekty zamieszkania zbiorowego (hotele) i budownictwo mieszkaniowe
służba zdrowia
inne obiekty użyteczności publicznej

Współpraca

Andrzej Maląg – współpraca przy opracowywaniu kolorystyk.
gnosis

Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP
Związek Polskich Artystów Plastyków ZPAP
Międzynarodowa Organizaca Scenografów Techników i Architektów Teatru OISTAT (International Organization of Scenographers, Theatre Technicians and Architect)