Dom dochodowy Straży Ogniowej w Kutnie

Koncepcje

Dom Dochodowy Straży Ogniowej w Kutnie 

termin realizacji:

2008 r.

Projekt koncepcyjny adaptacji zabytkowego „Domu Dochodowego Straży Ogniowej” zlokalizowanej przy Rynku Zduńskim w Kutnie na cele widowiskowe i multimedialne.