Teatr Powszechny w Warszawie

Teatry
termin realizacji:
2008 – 2010 r.

Projekt wykonano w 2008- 2009 roku przy współpracy z Firmą „Arhead” Sp. z o.o.

Rozbudowa nowych zespołów wejściowych do Scen „300”, „200” i „100”.

Rozbudowa i nadbudowa Sceny „200”.

Przebudowa Sceny „100”.

Remont istniejących pomieszczeń administracyjnych, technicznych oraz holi z wyłączeniem Scena „300” (z wyjątkiem instalacjami bezpieczeństwa Sceny „300”).

  • Proponowana rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i remont budynku Teatru mają na celu:
  • zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego w całym obiekcie
  • usprawnienie click here działania 2 scen („300” i „200”) eliminację ich kolizję komunikacyjnych, oraz niezależne działanie 3 sceny („100”)
  • eliminację wzajemnych zakłóceń akustycznych podczas działania 3 scen (równoczesna gra na 3 scenach)
  • zmniejszenie zakłóceń hałasem zewnętrznym,
  • udostępnienie budynku dla osób niepełnosprawnych (zaprojektowano 2 windy – jedną zewnętrzną i jedną wewnętrzną, sanitariaty),
  • rozbudowa i nadbudowa Sceny „200” z jej wyposażeniem technologicznym zapewniającym możliwość realizacji przyszłościowych wizji inscenizacyjnych.

Prace budowlane zakończyły się w 2010 roku.