Centrum Grafenu w Warszawie

termin realizacji:
2018 r. 

Opracowano koncepcje architektoniczną funkcjonalno – przestrzenną jako załącznik do przetargu na „Przygotowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów i pozwoleń dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku Centrum Grafenu” dla Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie

ITME jest to Instytut Badawczy. Główny przedmiot działalności jest nauka.

ul. Długa 44/50, bud. D, lok. 702 00-241 Warszawa
tel. +48 601 338 391
e-mail: amalag@poczta.onet.pl