CENTRUM KULTURY I SZTUKI W POŁŃCU

termin realizacji:

2008 – 2010 r.

 

Obiekt Centrum Kultury i Sztuki wraz kinem „Pegaz” w Połańcu został  zmodernizowany. Sala Widowiskowa zastała przeprojektowana, po przebudowie balkonu w sali przewidziano 320 miejsc dla widzów. Zmodernizowana została scena, unowocześniono kino. Zmienił się wystrój wnętrz w foyer, sali widowiskowej i sali baletowej.

ul. Długa 44/50, bud. D, lok. 702 00-241 Warszawa
tel. +48 601 338 391
e-mail: amalag@poczta.onet.pl