Dzielnicowe Centrum Promocji Kultury

termin realizacji:
2003 r.

Udział w konkursie na „Dzielnicowe Centrum Promocji Kultury” przy ul. Podskarbińskiej w Warszawie. Udział w wystawie pokonkursowej.

ul. Długa 44/50, bud. D, lok. 702 00-241 Warszawa
tel. +48 601 338 391
e-mail: amalag@poczta.onet.pl