DOM DOCHODOWY STRAŻY OGNIOWEJ W KUTNIE -SALA WIDOWISKOWA

termin realizacji:
2008 r.

Opracowano Projekt koncepcyjny adaptacji zabytkowego „Domu Dochodowego Straży Ogniowej” zlokalizowanej przy Rynku Zduńskim w Kutnie na cele widowiskowe i multimedialne. Na Sali Widowiskowej zaprojektowana 200 miejsc dla widzów – widownia składana, teleskopowa.

ul. Długa 44/50, bud. D, lok. 702 00-241 Warszawa
tel. +48 601 338 391
e-mail: amalag@poczta.onet.pl