Remontu i Przebudowy Sali Wielofunkcyjnej wraz z zapleczem
Gminnego Domu Kultury w Łęczycy

termin opracowania:

2013 r.

 

Opracowano projekt przebudowy sali widowiskowej wielofunkcyjnej wraz z zapleczem w GDK.

ul. Długa 44/50, bud. D, lok. 702 00-241 Warszawa
tel. +48 601 338 391
e-mail: amalag@poczta.onet.pl