STUDIO NAGRAŃ TEATR JARACZA

realizacja :
2013 r.

Studio Nagrań powstało przy zespole kabinowym. Przeznaczone jet do nagrań spektakli słowno – muzycznych.

ul. Długa 44/50, bud. D, lok. 702 00-241 Warszawa
tel. +48 601 338 391
e-mail: amalag@poczta.onet.pl