TEATR POWSZECHY W WARSZAWIE SCENA 200

termin realizacji:
2008 – 2010 r.

Rozbudowano zespoły wejściowe, front teatru z rusztem ekspozycyjnym. Rozbudowano i nadbudowano Scenę „200”. Przebudowano Scenę „100”.
Rozbudowa i nadbudowa Sceny „200” z jej wyposażeniem technologicznym, zapewniającym możliwość realizacji przyszłych wizji inscenizacyjnych.

ul. Długa 44/50, bud. D, lok. 702 00-241 Warszawa
tel. +48 601 338 391
e-mail: amalag@poczta.onet.pl