TEATR POWSZECHNY W WARSZAWIE

termin realizacji: 2008 – 2010 r. Rozbudowano zespoły wejściowe, front teatru z rusztem ekspozycyjnym. Rozbudowano i nadbudowano Scenę „200”. Przebudowano Scenę „100”. Przeprowadzono remont istniejących pomieszczeń administracyjnych, technicznych oraz holi z wyłączeniem Scena „300” (z wyjątkiem instalacjami bezpieczeństwa Sceny „300”). Usprawniono działanie 2 scen („300” i „200”) eliminację ich kolizję komunikacyjnych, oraz uruchomiono niezależne działanie 3 sceny („100”). Wyeliminowano zakłócenia akustyczne podczas działania 3 scen (równoczesna gra na 3 scenach. Rozbudowa i nadbudowa Sceny „200” z jej wyposażeniem technologicznym, zapewniającym możliwość realizacji przyszłych wizji inscenizacyjnych.

ul. Długa 44/50, bud. D, lok. 702 00-241 Warszawa
tel. +48 601 338 391
e-mail: amalag@poczta.onet.pl