Projektowaliśmy technologie teatralne do wielu obiektów widowiskowych w Polsce, poniżej lista wybranych obiektów:

 • 1995 – Projekt i realizacja sali wielofunkcyjnej (składana zmienna widownia) w Nieżniewartowsku na Syberii (Rosja) (max 500 miejsc).
 • 1997 – 2000 – Akademia Teatralna w Warszawie – zmienne widownie w Sali Białej, Sali Niebieskiej, Sali Czarnej. Widownia w Sali Gimnastycznej zrealizowana do przedstawienia w reżyserii J. Englerta.
 • 2002 – 2003 Technologia Widowiskowo w Hali Widowiskowo Sportowej w Sopocie na 8 000 miejsc – projekt koncepcyjny (projekt układu widowni na dużą operę, małą operę, duży kongres, mały kongres).
 • 2003 – 2004 Technologia Widowiskowa w nowej Operze Krakowskiej, projekt budowlany  przekazany do realizacji w zespole z Firmą „Oto” – prace po konkursowe realizacja „Atelier Loegler”.
 • 2005 – Projekt technologii Teatru Lalkowego we Wrocławiu.
 • 2006 – Projekt widowni składanej do spektaklu „Samotny zachód” dla Teatru Nowego w Fabryce Trzcin.
 • 2006 -Technologia teatralna sali w Szkole Muzycznej w Łodzi.
 • 2009 – Technologia teatralna Domu Kultury „Sokół” w Jarosławiu.
 • 2009 – Technologia teatralna nowoprojektowanej Filharmonii w Szczecinie.
 • 2012 – 2015 Technologia teatralna do „Projektu rozbudowy i modernizacji Teatru Polskiego w Szczecinie” prace po konkursowe realizacja „Atelier Loegler” – 5 sal teatralnych, (obecnie wznawiane są prace nad projektem na etapie Projektu Wykonawczego).
 • 2014 – Projekt technologii teatralnej i wystroju wnętrz, przebudowy i wyposażenia lokalu  Fundacji –  Sali Wielofunkcyjnej na potrzeby „Teatru Bez Barier”. Fundacja Wspierania Osób Niepełnosprawnych I  Wykluczonych Społecznie „Ponad Przeciętni”
 • 2014 Projkt  technologii teatralnej, wystroju wnętrz, przebudowy i wyposażenia  Sali Widowiskowej w Niżańskim Centrum Kultury  w Nisku.

Poza w/w obiektami opracowywaliśmy technologie teatralne do wszystkich swoich realizowanych obiektów widowiskowych.